Posts met de tag Dit huis is een thuis.In Nederland zijn veel multiculturele adoptie- en pleeggezinnen. In zestien interviews worden in woord en beeld jongeren geportretteerd die opgroeien in zo'n gezin.